Skip to main content

Gi

Kenkon

Verklaring van het embleem

Hemel en aarde worden in het Japans beschreven als Ken-Kon.

Ken staat voor hemel en Kon voor aarde. De hemel wordt uitgebeeld als rond en de aarde als vierkant. De hemel wordt gerelateerd aan zachtheid en de aarde aan hardheid. Het embleem drukt de harmonie tussen deze twee uitersten uit.

De uitleg van de stijlnaam Goju-ryu is direct gerelateerd aan het embleem. De stijlnaam Goju is opgebouwd uit de woorden go en ju, welke respectievelijk hard en zacht betekenen. In de training van het Okinawa Goju-ryu Karate-do zijn deze principes terug te vinden in de veelvuldige afwisseling van zachte en harde technieken.

Het symbool binnen de cirkel is tevens het familiewapen van de Miyagi-familie is, hier wordt echter geen nadruk op gelegd.