Skip to main content

Het IOGKF-aanmeldingsformulier

Onder DOWNLOADS vindt u het informatieblad en het aanmeldformulier.

Print beide uit en bewaar het informatieblad goed.

Vul het aanmeldingsformulier in en stuur dit geheel ingevuld, ondertekend en met foto’s per post naar de IOGKF-Nederland.

Let op: aanvullende informatie i.v.m. SEPA-machtiging.

De jaarlijkse incasso van de deelnemersbijdrage vindt plaats eind februari en bij tussentijds lid worden enkele weken na aanmelding.

De jaarlijkse deelnemersbijdrage kan in de toekomst worden verhoogd om kosten te dekken.