Skip to main content

De IOGKF-Nederland beschermt de privacy van haar leden en de deelnemers (karateka’s) volgens het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

•De IOGKF-Nederland verwerkt de gegevens welke door u/uw ouder/uw voogd zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier. Dat geldt ook voor gegevens die u later doorgeeft aan ons.
•Door het toezenden van een ingevuld aanmeldingsformulier en/of latere wijzigingen, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
•Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang. Zo worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde database. Database en formulieren zijn alleen toegankelijk voor de secretaris/penningmeester van de IOGKF-Nederland. U kunt deze bereiken via info@iogkf.nl of via 0344-627382.

•De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
1. registratie bij de IOGKF-Nederland en communicatie met u/uw ouder/uw voogd;
2. automatische incasso van de jaarlijkse deelnemersbijdrage;
3. het maken van incassolijsten voor de boekhouding;
3. het maken van ledenlijsten voor elke aangesloten dojo (karateschool).
In deze overzichten worden geen bank-, e-mail of telefoongegevens vermeld.
De dojo-leiders (leraren) zijn lid en daarom verplicht deze lijsten op dezelfde wijze te behandelen.
4. het maken van overzichtslijsten t.b.v. evenementen zoals centrale trainingen.

•Daarnaast worden regelmatig bepaalde evenementen georganiseerd waarvoor Karateka’s zich kunnen inschrijven. Ook deze gegevens worden op dezelfde wijze geregistreerd en behandeld. Tijdens zo’n evenement worden deze lijsten gebruikt t.b.v. toegangscontrole en entreegelden door de secretaris/penningmeester en/of aangewezen assistenten van de IOGKF-Nederland.

•U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Hiertoe dient u of uw ouder/voogd zich afdoende te legitimeren. Daarna zal voor inzage een kopie van het aanmeldingsformulier worden gescand en per e-mail worden verzonden. Indien u niet beschikt over e-mail, zal dit per post geschieden.

•De gegevens worden bewaard zolang u deelnemer/lid bent bij de IOGKF-Nederland. Bij opzegging worden de gegevens uiterlijk 2 maanden na einde van het laatste deelnemer jaar verwijderd uit de database en wordt het aanmeldingsformulier met foto vernietigd. De boekhouding (inclusief lijsten waarop betalingen van evenementen staan geregistreerd en de incassolijsten) wordt zo lang bewaard als de wet dat eist (momenteel 7 jaar).

•Klachten omtrent de verwerking/bewaring van persoonsgegevens kunt u melden via info@iogkf.nl. Als uw klacht niet afdoende wordt behandeld, kunt u dat melden bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

•Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig te controleren.