Skip to main content

Woordenlijst

Beperkte woordenlijst; voor een gedetailleerde woordenlijst, zie downloads, Terminologie.

budo  verzamelnaam voor moderne Japanse en Okinawaanse krijgskunsten

bunkai kumite partneroefeningen met toepassingen uit een kata

dan graad binnen het gradueringssysteem dat in veel moderne krijgskunsten wordt gehanteerd, oplopend van de eerste tot tiende dan.

dojo  plaats waar men een krijgskunst beoefent

Gi  karate-pak

Goju-Ryu Hard-zacht stijl

Hara  maaggebied, waarin ki verzameld wordt

heishu kata  verzamelnaam voor de “gesloten-hand” kata’s Sanchin en Tensho

iri kumi  sparringsvorm van het Okinawa Goju-Ryu karate

junbi undo  (of Yobi undo) voorbereidende oefeningen

kaishu kata verzamelnaam voor de “open-hand” kata’s in Goju-Ryu

kamae  gevechtshouding

karate-do Lege hand weg (vroeger: Chinese hand weg); verzamelnaam voor ongewapende Okinawaanse krijgskunsten

karateka  beoefenaar van karate

kata  voorgeschreven gevechtspatronen

ken-kon  hemel-aarde; tevens IOGKF-logo

ki  vitale energie

kihon  basisbewegingen of -technieken

kumite oefengevecht met partner

kyu  graad binnen het gradueringssysteem dat in veel moderne krijgskunsten wordt gehanteerd, oplopend van 10e t/m 1e Kyu.

ma-ai  dynamische gevechtsafstand

martial arts krijgskunsten; verzamelnaam voor krijgs- en zelfverdedigingskunsten (in Nederland vechtsporten)

nage diegene die een techniek uitvoert. Vgl. uke

Naha-te  Naha-vuist; ongewapend gevechtsysteem zoals dat rond Naha (Okinawa) ontwikkeld werd door Kanryo Higaonna, als een voorloper van verschillende karate-scholen

obi  band die om de Gi word gewonden en aan de voorzijde wordt geknoopt.

ryu  stroming; school of stijl

sensei  [senseej] leraar, gebruikt als aanspreektitel en als achtervoegsel bij een naam (van een derde) leraar

shihan  leraar van het hoogste niveau (8e dan of hoger)

tai sabaki lichaamsverplaatsing

uke diegene die de techniek ontvangt. Vgl. nage

yudansha gegradueerd persoon, beoefenaars met een zwarte band

zanshin voortdurende waakzaamheid

Zen vorm van boeddhisme die zich sterk op meditatie richt