Skip to main content

Het IOGKF-lidmaatschap

Nadat je besloten hebt om door te gaan met karate (b.v. na een proefmaand), dien je deelnemer te worden bij de IOGKF-Nederland. Hieronder leggen we uit waarom.

Waarom deelnemer worden bij de IOGKF-Nederland?

In 1979 hebben onze karate-grootmeesters besloten om de IOGKF op te richten, met als doel het traditionele GOJU-RYU karate te beschermen en te verspreiden. Ze waren bevreesd dat door “moderne trends” en de commercie het traditionele karate verloren zou gaan.
De huidige voorzitter sensei MORIO HIGAONNA besteedt al zijn tijd aan trainen en lesgeven, en dat wereldwijd. Sensei Morio Higaonna en het Okinawa Goju-ryu Karate-do zijn erkend door de ‘Nihon Budokan’, een Japanse organisatie waarin alleen de meest hoogwaardige traditionele krijgskunsten worden opgenomen.
Per januari 2018 zijn er 57 landen bij de IOGKF aangesloten, en vertegenwoordigt de IOGKF-Nederland 10 dojo’s. Door deelnemer te worden steun je onze organisatie, en help je mee het traditionele karate te
behouden.

De IOGKF-Nederland:

  • betaalt een deel van je bijdrage door aan de IOGKF; hierdoor kan je examens afleggen en zijn je graduaties internationaal erkend. Tevens kan je meedoen aan internationale trainingsstages zoals de Europese Gasshuku. Verder hebben we hierdoor de mogelijkheid om Sensei Morio Higaonna en andere top-instructeurs uit te nodigen.
  • organiseert regelmatig examens, trainingsstages en andere evenementen zoals: centrale trainingen, technische dagen, wedstrijden en centrale examens. Geregistreerde deelnemers van de IOGKF-Nederland kunnen hier aan meedoen of krijgen, bijvoorbeeld in het geval van open trainingsstages, korting.
  • wordt technisch geleid door chief instructor Sydney Leijenhorst 6e dan IOGKF, bijgestaan door een breed kader van senior instructors.
  • geeft regelmatig publicaties uit welke goed van pas komen bij je training (zoals EXAMENEISEN, TERMINOLOGIE etc). Ook bij centrale trainingen worden vaak “hand-outs” uitgereikt.
  • betaalt een vergoeding aan hoofdleraren indien zij deelnemen aan trainingsstages. Hierdoor zijn zij in staat hun vaardigheden op hoog niveau te houden en deze door te geven aan hun leerlingen. Dit waarborgt een kwalitatief hoogstaande, effectieve en plezierige karate-beoefening.
  • is een non-profit organisatie; wij streven er na de jaarlijkse deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden, en al het werk door vrijwilligers te laten doen. Daarom werken wij uitsluitend met automatische incasso; alleen op deze wijze kunnen wij de kosten en de werktijd laag houden.
  • De jaarlijkse deelnemersbijdrage kan in de toekomst worden verhoogd om kosten te dekken.
  • De jaarlijkse incasso van de deelnemersbijdrage vindt plaats eind februari en bij tussentijds lid worden enkele weken na aanmelding.
  • LET OP: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan- en afmelden bij de IOGKF-NEDERLAND. Stuur alleen het formulier in en bewaar het informatieblad goed! Voor informatie kunt u mailen naar info@iogkf.nl