Skip to main content

Doelstellingen IOGKF

De IOGKF-Nederland is geen commerciele organisatie, maar heeft wel contributie nodig om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Ons doel is les te geven in het traditionele Okinawa Goju-Ryu Karate-do zoals wij het ook hebben geleerd. Onze leraren hebben jaren lang veel tijd en energie gestopt in het aanleren van deze stijl zodat ze deze onaangetast kunnen doorgeven aan volgende generaties. Wij eren Chojun Miyagi, die zijn hele leven aan deze stijl heeft gewijd, door deze traditie door te geven aan u. We zullen deze stijl niet aanpassen of veranderen om het voor u gemakkelijk te maken, maar uiteraard wordt bij het lesgeven rekening gehouden met uw leeftijd en uw niveau. Wij zijn een “traditional martial arts” organisatie en nodigen u van harte uit om deze levensweg met ons te bewandelen. Als het Okinawa Goju-Ryu u eenmaal net zo “te pakken” heeft als bij ons het geval was, staat u een interessante reis te wachten.

Onze grootmeester Morio Higaonna zegt: “Mind – Body – Spirit…Together make Power.” Wij streven er naar dat onze studenten van binnenuit hun karakter ontwikkelen en tevens hun “inwendige krijger” leren ontdekken.

Een van de principes van de IOGKF is om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de menselijke conditie. Allen die serieus geinteresseerd zijn en tevens de juiste mentaliteit hebben zijn van harte welkom, ongeacht leeftijd, ras of geslacht.

We besteden voortdurend aandacht aan de basistechnieken, vanaf witte band tot en met de dan-graden. Basistechnieken zijn het fundament van elke krijgskunst en hoe verder een student komt, des te meer zal hij zich realiseren hoe belangrijk een solide fundament is.

Hoshin

De doelstellingen (Hoshin) van de IOGKF zijn:

  • Door de beoefening van Karate-Do de fysieke en spirituele elementen van de mens te ontwikkelen, alsmede een niet te breken ‘spirit’ bewerkstelligen en zo te werken aan verbetering van het eigen karakter.
  • Het beschermen en verspreiden van het traditionele Okinawa Goju-ryu Karate-Do als onaantastbaar cultureel Okinawaans erfgoed en door toegewijde beoefening deze krijgskunst technisch verder te ontwikkelen.
  • Werken aan het opleiden van capabele instructeurs met goede morele waarden, eerlijk inzicht en goede technische kwaliteiten.
  • Het karate-do als vorm van krijgskunst op scholen introduceren als een middel om een positieve moraal en fysieke ontwikkeling bij de jongere generatie aan te moedigen.
  • Het organiseren van een periodiek wereldkampioenschap karate, waarin het koesteren van vriendschappelijke banden en het aanmoedigen van technische uitwisseling centraal staan. Ook zal een wereldkampioenschap bruikbaar zijn om het karate-do verder populair te maken en helpen met de positieve ontwikkeling van de jongere generatie.

Hoshin – policy prospectus