Skip to main content

Van harte welkom op de website van de

International Okinawan Goju-Ryu Karate-do Federation -Nederland.

De IOGKF-Nederland vertegenwoordigt als enige organisatie in Nederland het Okinawa Goju-Ryu Karate-do, zoals uitgedragen door grootmeester Morio Higaonna en de wereldorganisatie IOGKF. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten en vindt u meer informatie over deze bijzondere karatestijl.

De IOGKF werd in 1979 opgericht tijdens de allereerste internationale Gasshuku (stage) in het Engelse Poole met sensei Morio Higaonna (1938; 10e dan) als voorzitter en hoofdleraar. In zijn openingstoespraak zei sensei Higaonna: “Sinds het overlijden van onze grondlegger Chojun Miyagi sensei, is het Okinawa Goju-Ryu internationaal bekend geworden. Maar door moderne trends zijn vele aspecten verloren gegaan. Het is mijn doel om – samen met onze adviseurs in Okinawa  – het oorspronkelijke traditionele Okinawa Goju-Ryu  opnieuw neer te zetten op de fundamenten welke door Chojun Miyagi sensei zo vele jaren zijn gelegd”.

Opgericht ter bescherming en behoud van het traditionele Okinawa Goju-ryu Karate-do, zoals overgeleverd door Chojun Miyagi (1888 – 1953), kreeg de IOGKF in 1979 de belangrijke steun van Ken Miyagi (de vierde zoon van Chojun Miyagi), An’ichi Miyagi  (uchi deshi van Chojun Miyagi; overigens geen familie) en diverse topleerlingen van Chojun Miyagi, waaronder Seiko Kina, Seijin Nakamoto, Kiei Tomoyose, Shunshin Furugen, Jitsuei Yogi en  Shuichi Aragaki.

De IOGKF is de enige Goju-ryu Karate-do organisatie die toegelaten is tot de Nihon Ko Budo Kyokai. Dit is een onderafdeling van de prestigieuze Tokyo Budokan, die op haar beurt weer onder supervisie van het Japanse Ministerie van Onderwijs valt. Doel van de Budokan is het behouden van de traditionele budo-stijlen voor het nageslacht. Op Okinawa is de IOGKF aangesloten bij de Okinawa-Ken Karate-do Rengokai, de grootste Okinawaanse krijgskunstorganisatie die zich toelegt op het behoud van traditionele krijgskunsten. Deze organisatie staat onder auspiciën van de Okinawaanse regering.

Tijdens de oprichtingsvergadering in 1979 waren 18 landen vertegenwoordigd en werd besloten om in elk der lidlanden nationale associaties op te richten om de federatie als geheel te sterken. Om de overdracht van correcte techniek en behoud van de traditionele vormen te garanderen, worden jaarlijks internationale Gasshuku’s georganiseerd. Deze stages dienen tevens om vriendschappelijke banden aan te leggen met leden uit de andere deelnemende landen. De hooggegradueerde IOGKF-leraren, waaronder Morio Higaonna, dragen er op deze manier toe bij dat de traditie van het Okinawa Goju-ryu Karate-do behouden blijft en de traditionele vormen niet verloren gaan of gewijzigd worden ten behoeve van het wedstrijdcircuit.

Inmiddels is de IOGKF de grootste Okinawa Goju Ryu organisatie en zijn er 57 landen aangesloten. Het administratieve hoofdkwartier bevind zich in Oakville, Canada onder leiding van IOGKF World Chief Instructor  Tetsuji Nakamura (8e dan). Het technische hoofdkwartier bevindt zich te Naha, Okinawa, alwaar sensei Morio Higaonna nog altijd dagelijks traint en les geeft.

IOGKF-Nederland

De IOGKF-Nederland is de Nederlandse vertegenwoordiging van de IOGKF en is opgericht in 1998 als voortzetting van de NOGKA (Nederlands Okinawa Goju-Ryu Karate-do Associatie), opgericht in 1985 door wijlen sensei Harry de Spa (1951 – 1999; 5e dan). Morio Higaonna heeft als initieel bestuur (kambukai) aangewezen A. ter Veer, C. de Jongh, R. van Toorn en S. Leijenhorst, waarbij S. Leijenhorst zorg droeg voor de technische leiding.

Tijdens de Budosai op Okinawa in 2004, is sensei Sydney Leijenhorst (6e dan) door sensei Morio Higaonna aangewezen als Chief Instructor van Nederland.

De IOGKF-Nederland is een non-profit organisatie welke streeft naar een kwalitatief hoogstaande, realistische en brede beoefening van het traditionele Okinawa Goju-ryu Karate-do en volgt hierbij de richtlijnen van de IOGKF. Zo organiseren en verzorgen leraren binnen de IOGKF-Nederland regelmatig (inter)nationale stages en lezingen  voor verschillende niveaus, trainen vele leden geregeld onder Higaonna Morio sensei en andere hooggegradueerde leraren van de IOGKF en wordt opgedane kennis en kunde verzameld en verspreid via de aangesloten karate-scholen (dojo’s).

In het dojo-overzicht vindt u de scholen die op dit moment bij de IOGKF-Nederland aangesloten zijn en waar u het traditionele Okinawa Goju-ryu Karate-do kunt beoefenen.