Skip to main content

Vrij vertaald  stilte voor de storm . Kuru betekent zoiets als  aanhouden of  afwachten . Run betekent in de kalligrafie de pauze of vertraging in de beweging van de kwast, voordat er een geaccentueerde streek  vrijkomt . Het is een snel en krachtig uitgevoerd kata, waarbij de nadruk ligt op sabaki (verplaatsing). Examenstof voor yondan (vierde dan) en hoger.