Skip to main content

Betekent zoiets als vernietigende slagen. Sai betekent, net als in Gekisai,  vernietigen. Fa betekent ondermeer ‘slaan’. Typerend voor kata Saifa zijn de vele slagtechnieken, zoals bijvoorbeeld uraken uchi, tettsui uchi en haito uchi. Saifa is het eerste klassieke koryu kata. Het kata werd overgeleverd door Ryu Ryu Ko aan Higaonna Kanryo sensei. Vergeleken met het Gekisai Dai kata neemt vanaf Saifa de moeilijkheidsgraad van de kata toe en verschijnen meer en meer komen combinaties van hand- en beentechnieken die goede coördinatie vergen. Examenstof voor gokyu (vijfde kyu, groene band) en hoger.