Skip to main content

Betekent  18 (handen) . 18 is de vermenigvuldiging van 6 × 3. De uitleg van de 6 is hetzelfde als de tweede 6 van kata sanseru. De 3 staat voor goed, slecht en vrede. Sepai, Kururunfa, Sesan en Suparinpei benadrukken door hun afwisseling van hard en zacht, van go en ju, van ken en kon, de ware essentie van het Okinawa Goju-ryu Karate-do. Examenstof voor sandan (derde dan) en hoger.