Skip to main content

Betekent  108 (handen) . Het getal 108 is volgens de boeddhistische getalssymboliek opgebouwd uit de vermenigvuldiging 3 × 36. De symboliek van 3 en 36 is die van kata Sanseru en Sepai. 108 verwijst naar de 108 kwade hartstochten die de mens volgens het boeddhisme heeft. Suparinpei is het meest gevorderd en langste kata uit het Okinawa Goju-ryu Karate-do curriculum en behoort tot de examenstof voor rokudan (zesde dan) en hoger.